อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

การเรียน การสอน เเละ สิ่งเเวดล้อมในโรงเรียน อนุบาลกุ๊กไก่

การจัด การเรียน การสอน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมภายในเเละภายนอกห้องเรียน มีการเรียนรู้หลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน เด็กสามารถเลือกตามความสนใจของเด็กเป็นส่วนใหญ่ แต่ครูจะชักชวนให้เด็กได้ฝึกทักษะจากสื่อหลากหลายและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความพร้อมของเด็กแต่ละคน ทั้งเป็น กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล สลับกันไป โดยคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคนในทุกด้านBACK TO TOP