อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2561


มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

  • หน่วยสีและรูปทรง
  • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /1
  • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /2

มีนาคม 2562

  • การแสดงของนักเรียน
  • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

  • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
  • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


BACK TO TOP