อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพกิจกรรม ของนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2562

กันยายน 2562

ตุลาคม 2562

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2562

 • การเรียนรู้แบบ Project Approach
 • กิจกรรมวันลอยกระทง

ธันวาคม 2562

 • หน่วย ฉันรักคุณพ่อ
 • นิทรรศการ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach
 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มกราคม 2563

 • หน่วย บ้านของฉัน
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล/1
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล/2
 • กิจกรรมวันเด็ก
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2563

 • หน่วยสีและรูปทรง
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล/1
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล/2

มีนาคม 2563

 • การแสดงของนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2563

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561

พฤศจิกายน 2561

BACK TO TOP