อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

กิจกรรม ของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่ ในกรุงเทพฯ

กิจกรรม ของ โรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 2561


ตุลาคม 2561

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2561

 • เปิดเรียนภาคปลาย

ธันวาคม 2561

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

มกราคม 2561

 • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันนักเรียน ครั้งที่ 2

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มย่อย ภาคปลาย

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว กุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

มีนาคม 2562

 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • รับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2562

 • รับเลี้ยงเดือนเมษายน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

สิงหาคม 2560


ตุลาคม 2560

 • เปิดรับเลี้ยง ภาคต้น

พฤศจิกายน 2560

 • เปิดเรียนภาคปลาย

ธันวาคม 2560

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561

 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2561

 • เปิดรับเลี้ยง ภาคปลาย

BACK TO TOP