อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพกิจกรรมของผู้ปกครอง

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 2562

 • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

กรกฎาคม 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง

สิงหาคม 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

กันยายน 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ตุลาคม 2562

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ธันวาคม 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

มกราคม 2563

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 15

กุมภาพันธ์ 2563

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

มีนาคม 2563

 • รับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2563

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

พฤษภาคม 2561

 • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

ตุลาคม 2561

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2561

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ธันวาคม 2561

มกราคม 2562

มีนาคม 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เมษายน 2562

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

BACK TO TOP