อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพกิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

มิถุนายน 2562

สิงหาคม 2562

กันยายน 2562

ตุลาคม 2562

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2562

 • การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
 • กิจกรรมวันลอยกระทง

ธันวาคม 2562

 • หน่วยคุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน
 • นิทรรศการ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
 • นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย
 • กิจกรรมกีฬาสี อนุบาล 3

มกราคม 2563

 • หน่วยพลังงาน
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
 • กิจกรรมวันเด็ก
 • ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 15

กุมภาพันธ์ 2563

 • หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
 • ทัศนศึกษาบ้านครูธานี
 • ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

มีนาคม 2563

 • การแสดงของนักเรียน
 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2563

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

พฤศจิกายน 2561

มกราคม 2562

มีนาคม 2562

BACK TO TOP