อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561


มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

 • หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 • ทัศนศึกษาบ้านครูธานี

 • ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

มีนาคม 2562

 • การแสดงของนักเรียน
 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560


ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


มีนาคม 2561

เมษายน 2561

 • รับเลี้ยงปิดเรียนภาคปลาย

BACK TO TOP