อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพกิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กรกฎาคม 2562

กันยายน 2562

 • หน่วยบุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย

ตุลาคม 2562

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2562

 • กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
 • กิจกรรมวันลอยกระทง

ธันวาคม 2562

 • หน่วยคุณพ่อของชาติและคุณพ่อของฉัน
 • นิทรรศการ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
 • หน่วย ธรรมชาติรอบตัว
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย
 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มกราคม 2563

 • หน่วย แสงและเงา
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • กิจกรรมวันเด็ก
 • ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 15

กุมภาพันธ์ 2563

 • หน่วย เสียง
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

มีนาคม 2563

 • การแสดงของนักเรียน
 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2563

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

พฤศจิกายน 2561

BACK TO TOP