อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2561


มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

  • หน่วยธรรมชาติรอบตัว
  • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
  • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
  • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

มีนาคม 2562

  • การแสดงของนักเรียน
  • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
  • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

  • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

  • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560


มกราคม 2561

BACK TO TOP