อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพกิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตุลาคม 2562

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2562

 • การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
 • กิจกรรมวันลอยกระทง

ธันวาคม 2562

 • หน่วยคุณพ่อของชาติและคุณพ่อ ของฉัน
 • นิทรรศการ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มกราคม 2563

 • หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 • กิจกรรมวันเด็ก
 • ทัศนศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 15

กุมภาพันธ์ 2563

 • หน่วย น้ำ
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 • ทัศนศึกษาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพ กรมประมง

มีนาคม 2563

 • การแสดงของนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2563

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พฤศจิกายน 2561

BACK TO TOP