อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม ของนักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2561


มกราคม 2562

 • หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

 • กิจกรรมวันเด็ก

 • ทัศนศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562

 • ทัศนศึกษาสถานแสดงพันธุ์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

มีนาคม 2562

 • การแสดงของนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สิงหาคม 2560


พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


BACK TO TOP