อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

เด็กๆเดินแถวนำของใส่บาตรให้กับพระสงฆ์

เด็กกำลังวางอาหารต่างๆที่นำมาใส่ลงในบาตรและรู้จักการไหว้หลังจากเสร็จพิธี

เด็กๆฟังการบรรยายธรรมจากพระคุณเจ้าวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

เด็กๆเข้าตามฐานศาสนาพุทธเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธศาสนิกชน

เด็กๆเข้าแถวรับนิตยสารการ์ตูนไทยกำเนิดในรัชกาลที่ ๙ จากพระคุณเจ้าชายกลาง วัดพระราม ๙

เด็กๆได้รับหนังสือนิตยสารการ์ตูนไทยกำเนิดในรัชกาลที่ ๙ คนละ 1 เล่ม

เด็กๆฟังการบรรยายเรื่องราวของศาสนาคริสต์และให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแสดงในเรื่องของกำเนิดพระเยซู

เด็กๆเข้ากิจกรรมฐานศาสนาคริสต์ เด็กๆฟังวิทยากรให้ความรู้และได้ฟังเพลงกันอย่างสนุกสนาน

ฟังการบรรยายในฐานศาสนาอิสลามโดยอาจารย์มนตรี ยะรังวงษ์

เด็กๆร่วมกิจกรรมตามฐานศาสนาอิสลาม เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ขั้นตอนการละหมาด

ร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์มนตรี ยะรังวงษ์ หลังฟังการบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายผู้ชายของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรในฐานศาสนาอิสลาม

เด็กๆกลุ่มผู้ชายทดลองใส่หมวกของคนมุสลิม

เด็กๆกลุ่มผู้หญิงทดลองใส่ผ้าคลุมหัวของคนมุสลิม

เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกาย ผู้ชาย ของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและได้ทดลองใส่กัน

เด็กๆได้รู้จักเครื่องแต่งกายผู้หญิง ของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและได้ทดลองใส่กัน

เด็กๆได้ร่วมเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

เล่นเกมในฐานศาสนาคริสต์

BACK TO TOP