อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เด็กๆนำสิ่งของมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

เด็กๆนำสิ่งของมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

เด็กๆนำสิ่งของมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

เด็กๆฟังพระอาจารย์ให้ความรู้ในศาสนาพุทธ

เด็กๆฟังพระอาจารย์ให้ความรู้ในศาสนาพุทธ

เด็กๆฟังพระอาจารย์ให้ความรู้ในศาสนาพุทธ

เด็กๆได้ฟังเพลงวันคริสต์มาสกับพี่ๆศาสนาคริสต์

พี่ๆศาสนาคริสต์เล่นละครให้เด็กๆดู

เด็กๆร่วมเล่นละครกับพี่ๆศาสนาคริสต์

เด็กๆรับของขวัญจากพี่ๆศาสนาคริสต์

เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับพี่ๆศาสนาคริสต์

เด็กๆฟังอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

BACK TO TOP