อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการเรียนการสอนในชั้นเตรียมประถม/ประถมปีที่ 1" ของโรงเรียนต่างๆ” วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนสาธิตประสานมิตร
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนอัสสัมชัญ และเซนต์ดอมินิก
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ห้องโรงเรียนอำนวยศิลป์ และไทยคริสเตียน

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ในระหว่างผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนา เด็กๆทำกิจกรรมรอ “ทำหมวกแฟนซี”
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ร้อยสร้อยด้วยวัสดุต่างๆ
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ทำโมบายไก่
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 เด็กกับผลงาน

BACK TO TOP