อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ พูดคุยโต้ตอบกับคุณหมอก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ นำแบบบันทึกสุขภาพให้คุณหมอดู
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างคุ้นเคยก่อนรับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ถือแบบบันทึกการตรวจสุขภาพไว้รอรับการตรวจสุขภาพค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อ้าปากให้คุณหมอตรวจสุขภาพในช่องปาก
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ให้ความร่วมมือกับคุณหมอเป็นอย่างดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ถือแบบบันทึกการตรวจสุขภาพไว้รอรับการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันนี้ได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมกับเพื่อนๆ
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ นั่งรับการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูไก่มอบของที่ระลึกแด่ทีมกุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูไก่ถ่ายภาพกับทีมกุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

BACK TO TOP