อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2

เรื่อง Growth Mindset วิทยากรโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ผศ.พรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสุธาพรรณ กรรมการบริหารโรงเรียน เป็นพิธีกร
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 กล่าวประวัติและผลงานของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 คุณครูไก่กล่าวเปิดงานและบอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดให้ความรู้ผู้ปกครองและครูในครั้งนี้
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เริ่มบรรยาย ช่วงที่ 1

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 บรรยากาศของผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 บรรยากาศของผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 บรรยากาศของผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมฟังสัมมนา

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมฟังสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 บรรยากาศของผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 คณะครูโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมฟังสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เข้าร่วมฟังสัมมนา

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 คณะครูโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เข้าร่วมฟังสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพเข้าร่วมฟังสัมมนาด้วย
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ช่วงพักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 บรรยากาศของผู้เข้าร่วมสัมมนา ช่วงที่ 2

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 บรรยากาศของผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 คุณครูไก่กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้วิทยากร

BACK TO TOP