อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 สำรวจต้นดอกเข็ม/ต้นดอกมะเขือ/หญ้าแพรก
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ฟังครูอ่านความหมายของดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 สำรวจดมกลิ่นดอกเข็ม
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ดูภาพดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครู

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วาดภาพต้นไม้ที่นำมาไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วาดภาพดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครูโดยดูจากของจริง
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ตั้งใจช่วยกันจัดพานเพื่อนำไปไหว้ครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เราช่วยกันจัดพานธูปเทียนสำหรับวันไหว้ครู

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล/1 ถือพานไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ครูไก่กล่าวทักทายและให้โอวาทกับเด็กๆ
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำดอกไม้มาไหว้ครูเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ นำดอกไม้มาไหว้ครูประจำชั้นของตนเอง

BACK TO TOP