อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สรงน้ำพระร่วมกับเพื่อนๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 สนุกสนานกับการเล่นก่อเจดีย์ทราย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ได้รับประทานน้ำแข็งใสคลายร้อนด้วย

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร่วมเล่นน้ำกับเพื่อนๆ ในสระจำลองที่ครูเตรียมไว้ให้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวันสงกรานต์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สังเกตตัวเลขในเดือนเมษายนแล้วทดลองอ่านตัวเลขวันที่ในปฏิทิน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจเทอร์โมมิเตอร์และสังเกตสภาพอากาศในแต่ละวัน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์อุปกรณ์คลายร้อนด้วยเศษวัสดุต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจวาดภาพตามจินตนาการด้วยน้ำแข็งสี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการด้วยน้ำแข็งสี อันนา : คนกินไอติม สุนัขเดินอยู่ที่บ้านของอันนา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการด้วยน้ำแข็งสี ปาล์ม : น้ำมีสีแดง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ โมเน่ต์ : โมเน่ต์กับพี่เตะฟุตบอล
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานตัดปะกระดาษนิตยสารสร้างภาพ กะรัต : กะรัตทานน้ำแข็ง น้ำปั่นกับคุณพ่อคุณแม่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดตัวเลขแล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ เตโต้ : มีเลข 8,3,7,4 ไปเดินเล่น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์คลายร้อนด้วยเศษวัสดุ มาร์วิน : พัดของมาร์วินครับ พัดให้มันเย็น

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์คลายร้อนด้วยเศษวัสดุ เชาหลัน : พัดครับ เอาไว้พัดให้เย็น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่อง “ฉันชอบฤดูร้อน” สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์คลายร้อนด้วยเศษวัสดุ ทีม : แอร์ในห้องนอนทีมครับ เปิดตอนนอนให้มันไม่ร้อน

BACK TO TOP