อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ สลับกันออกมาแนะนำชื่อตนเองให้เพื่อนๆ รู้จัก
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 ครูนำสัญลักษณ์มาให้เด็กๆดูและบอกว่าเป็นของใคร
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เล่นเกมทายชื่อภาพสัญลักษณ์ของตนเองและของเพื่อนๆ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เล่นเกมจับคู่สีดอกไม้ที่เหมือนกัน

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ สนใจดูแผนผังหน้าที่การทำงานของครูในโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 ครูพาเด็กๆดูแผนผังบบุคลากรของโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ ร่วมสำรวจมุมต่างๆ ภายในห้องเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆสำรวจของเล่นตามมุมต่างๆ

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ สำรวจภาพพยัญชนะต้นในชื่อเล่นของตนเอง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆสำรวจต้นไม้ ดอกไม้รอบๆโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ ติดป้ายชื่อเล่นเพื่อทำกราฟเปรียบเทียบอย่างง่ายๆ เพื่อแสดงจำนวนนักเรียนชาย/หญิง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 ออกมาติดชื่อของตนเองว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆจับคู่กับเพื่อนแล้วเต้นรำทำท่าทางประกอบเพลง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 หาสัญลักษณ์ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เล่นภาพตัดต่อรูปสัญลักษญ์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 หนูหาเจอแล้ว

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ ชอบเล่นบทบาทสมมติในมุมบ้าน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆเล่นหั่นผัก
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ สนใจกิจกรรมติดปะกระดาษสีตามจินตนาการ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 ตั้งใจประดิษฐ์ผลงานด้วยเศษวัสดุ

หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 เด็กๆ ติดปะรูปทรงสร้างภาพตามจินตนาการ
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 อาสาสมัครนำของเล่นในกล่องไปเก็บที่มุม
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 พิมพ์ภาพใบไม้ที่เก็บมาจากภายในบริเวณโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2561 หยิบลูกบอลสีตามจำนวนที่ครูบอกแล้วโยนไปข้างหน้า

BACK TO TOP