อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์โรงเรียนของฉันด้วยเศษวัสดุต่างๆ เมฆ : กุ๊กไก่มีสไลเดอร์
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์โรงเรียนของฉันด้วยเศษวัสดุต่างๆ รินิน : รินินมากุ๊กไก่สนุก
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์โรงเรียนของฉันด้วยเศษวัสดุต่างๆ เดซี่ : กุ๊กไก่
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานจำลองเครื่องเล่นสนามตามความสนใจด้วยเศษวัสดุ โคนี่ : เพื่อนโคนี่ เพื่อนกัน

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพด้วยวัสดุต่างๆ เอิง : หนอน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานฝนสีของเล่นด้วยสีเทียน โมเมมล์ : หนอน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตกแต่งผลงานด้วยรูปทรงวงกลม ทะเล : ก้อนหิน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตกแต่งผลงานด้วยรูปทรงวงกลม จ๊ะจ๋า : ย่า ปู่

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆ ปิง ปิง: บ้าน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆ อินดี้ : รถ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพด้วยสำลีพันก้านไม้ เป๋า : เครื่องบิน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพสีน้ำโดยใช้พู่กันขนาดใหญ่ อาโป : มือของโป

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ ญาดา : ตัวหนอนมีปาก
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานหยดสีลงบนกระดาษทิชชู เอลลี่ : น้ำสีฟ้าที่ทะเล
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานกลิ้งสีโดยใช้สิ่งที่กลม พิมพ์ภา : พี่พราวว่ายน้ำ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานกลิ้งสีโดยใช้สิ่งที่กลม คุมะ : รถ

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานกลิ้งสีโดยใช้สิ่งที่กลม กุ้ยเหม่ย : กับข้าว

BACK TO TOP