อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำตามจินตนาการ ไมค์ : แมว
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำตามจินตนาการ เคนโด : ปลาในน้ำ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำกับพู่กัน เบอร์เกอร์ : รูปสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานภาพวาดด้วยสีน้ำตามจินตนาการ คะน้า : ไดโนเสาร์

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยของเล่น บรูซ : จุดสีแดงเลโก้
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยของเล่น นิค : จุดจุด ดาว
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยใบไม้ คิ่มคิ้ม : ต้นไม้ของคิ่มคิ้ม
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะรูปทรงตามจินตนาการและวาดภาพต่อเติม ภีมค์ : ไดโนเสาร์

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ ลานนา : เส้น
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ ผิงผิง : ผิงผิงกับคุณพ่อ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะกระดาษสีตามจินตนาการ นภา : รถ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะกระดาษสีตามจินตนาการ ไพรซ์ : แมงมุมสีแดง

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ กัสจัง : ที่ใส่ดอกไม้
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ มิลิน : กระเป๋าของคุณแม่
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ พอดี : ที่ใส่ของ
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ มาดี : ชิงช้าที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ แอนดี้ : สไลเดอร์

BACK TO TOP