อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล ฐานประราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เด็กๆสนใจฟังประราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล ฐานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD" ตั้งใจฟังครูเล่าถึงกิจกรรม
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆเรียนรู้ในฐานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For MOM"
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมภาพตัดต่อ

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆลองขับขี่จักรยานในฐานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่”
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆเรียนรู้ในฐานโครงการพระราชดำริ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล โครงการในพระราชดำริ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด็กๆร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเครื่องมือหมอ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสำรวจอุปกรณ์ของแพทย์และร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเพื่อน

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นบทบาทสมมติขับรถพยาบาล
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล ฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร เด็กเล่นขับเครื่องบินจำลอง
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล ร่วมสังเกตหมวกของนักบิน
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล ฝึกการทรงตัวบนเชือกโดยมีครูคอยดูแล

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆฝึกปีนเชือกในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นขับเครื่องบินจำลองในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีนบันไดไปจับไก่
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆฝึกการปีนบันได

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นบทบาทสมมติเป็นทหาร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นเตรียมอนุบาล ฐานโครงการจิตอาสา ครูกำลังเล่าให้เด็กๆฟังถึงกิจกรรมจิตอาสา

BACK TO TOP