อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล

นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ร่วมถ่ายภาพกับพระบรมฉายาลักษญ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสนใจเล่นภาพตดต่อในฐานพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สำรวจเครื่องปั้นดินเผา
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจทดลองปั้นผลงานด้วยดินเหนียว

นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจฟังครูเล่าเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมหาไข่เต่าทะเล
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆทดลองสวมหมวกในฐานเครื่องจักสาน
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจตกแต่งกรอบรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สำรวจดอกมะลิในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล สนใจสำรวจดอกมะลิในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจฟังครูอธิบายในฐานป่ารักน้ำ
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆเล่นบทบาทสมมติปลูกต้นไม้ในฐานป่ารักน้ำ

นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล สนใจนุ่มผ้าถุงไทยและชุดไทยๆ
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กได้ทดลองใส่หมวกเล่นเครื่องจักสานต่างๆในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ : ฐานจักสาน
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล สนใจเครื่องทอผ้าในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ : ฐานทอผ้า
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล ได้สำรวจเครื่องปั้นต่างในฐานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ : ฐานงานปั้น

นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆตั้งใจตกแต่งกรอบรูปในฐานรักและเคารพพระบรมราชินีนาถ พระมารดาของปวงชนชาวไทยแสดงออกอย่างไร
นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสนใจเล่นเกมหาไข่เต่าในฐานโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล

BACK TO TOP