อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560

ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดห้องต่างๆภายในบ้านด้วยสีเทียน อันน่า : บ้านของอันนาหลังใหญ่มีหลังคาด้วย
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดห้องต่างๆภายในบ้านด้วยสีเทียน ซินเซีย : บ้านของซินเซียอยู่ในตึก มีห้องนอนของคุณพ่อ คุณแม่และซินเซีย
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดบ้านของฉันด้วยสีเทียน เฌอแตม: บ้านคุณตา คุณยายอยู่ใกล้เฌอแตม
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดบ้านของฉันด้วยสีเทียน แมพ : บ้านของแมพอยู่ซอยหลานหลว

ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพบ้านของฉันตามจินตนาการด้วยสีเทียน ฟ้าคราม : บ้านฟ้าครามมีชั้นบนกับชั้นล่าง
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน ชาลี : ชาลีช่วยป้าแตงเช็ดโต๊ะ
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆ วิเวียน : บ้านของ Daddy เป็นรูปวงกลม
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆ แพรววาว : ลูกบอลอยู่ในสนาม

ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานใช้สีน้ำวาดภาพตามจินตนาการ ฮีม : ไดโนเสาร์
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพวาดห้องต่างๆภายในบ้านด้วยสีน้ำ แพท : ห้องนอน ห้องอาบน้ำ ห้องครัว
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานใช้สีน้ำวาดภาพห้องต่างๆ ภายในบ้าน เพลงขวัญ : (ยังไม่เล่าเรื่อง)
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยลูกโป่ง ลิเอ็ม : (ยังไม่เล่าเรื่อง)

ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะวัสดุต่างๆ และวาดภาพต่อเติม นอร์ท : บ้านนอร์ทมีประตูบ้านมีหลังคา
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะวัสดุต่างๆ และวาดภาพต่อเติม มัสแตง : คุณพ่อคุณแม่มัสแตงอยู่ในบ้าน
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะวัสดุต่างๆ และวาดภาพต่อเติม จินนี่ : บ้านของจินนี่อยู่ที่บางน้ำผึ้ง
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดรูปทรงสร้างภาพตามจินตนาการ หนูเล็ก: มีบ้านสีม่วง สีฟ้า มีหลังคา

ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะภาพห้องต่างๆภายในบ้านแล้ววาดต่อเติม จีด้า : บ้านของจีด้ามีทีวี มีโต๊ะทานข้าว มีต้นไม้ด้วย
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะภาพห้องต่างๆภายในบ้านแล้ววาดต่อเติม ญ่าหยา : บ้านของญ่าหยามีห้องดูทีวี
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์บ้านด้วยเศษวัสดุต่างๆ กร : บ้านของกร
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์บ้านด้วยเศษวัสดุต่างๆ ยูซุเกะ : บ้าน

ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์บ้านด้วยเศษวัสดุต่างๆ พิชา : บ้านของพิชามีประตูด้วย
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์เครื่องเรือนด้วยเศษวัสดุ ทับทิม : ชั้นวางหนังสือ
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์เครื่องเรือนด้วยเศษวัสดุ โมม่า : เก้าอี้
ผลงานเด็กหน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	 ปีการศึกษา 2560 ผลงานประดิษฐ์เครื่องเรือนด้วยเศษวัสดุ เพียร : เตียงนอนของเพียร

BACK TO TOP