อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำข้อมูลเรื่องบ้านของตนเองมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ออกมาเล่าเลขที่บ้านที่ไปสำรวจกับผู้ปกครองที่บ้าน
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ อาสาออกมาทำท่าทางประกอบเพลง “บ้านของฉัน”
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 อาสาสมัครออกมาทำตามเพื่อนบอก

หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สำรวจบ้านจำลองที่ตั้งไว้ที่สนานและชี้ส่วนต่างๆ ของบ้านด้วย
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นจัดห้องต่างๆกับบ้านจำลองและอุปกรณ์
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สลับกันออกมาแสดงท่าทางให้เพื่อนๆ ทายว่าเราทำกิจกรรมนั้นในห้องใดของบ้าน
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติพูดโทรศัพท์

หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเคลื่อนไหว เด็กๆ จับมือเป็นวงกลมประกอบข้อตกลงเรื่อง “บ้านหลังเล็ก-บ้านหลังใหญ่”
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวร่างกายบ้านหลังใหญ่ /เล็กตามคำบอก
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่นบ้านจำลองโดยมีตุ๊กตาคนประกอบในการเล่นด้วย
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการไหว้เวลามีแขกมาบ้าน

หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เลือกเล่นของเล่นต่างๆ ที่จัดไว้ตามความสนใจ
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 แยกประเภทสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในบ้าน
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพบ้านที่เหมือนกัน
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจับคู่เครื่องใช้

หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจัดวางเครื่องเรือนจำลองตามจำนวนที่กำหนด
หน่วย“บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 นับจำนวนเครื่องเรือนให้ตรงกับตัวเลข

BACK TO TOP