อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ครูนำตุ๊กตาหมีขนาดต่างๆมาให้เด็กสังเกต
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ท่องคำคล้องจองครอบครัวของฉัน โดยชูนิ้วมือประกอบ
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ครูนำเครื่องใช้ต่างๆให้เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติการแต่งตัว
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ครูมาร์คเล่านิทานเรื่อง “Goldilocks and the Three Bears” ให้เด็กๆฟัง

กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเมื่อมีแขกมาเยี่ยม
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วางตัวพยัญชนะ พ ฟ ฬ ที่เหมือนกับตัวที่อยู่ด้านหน้า
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติช่วยทำงานบ้าน
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติคุณแม่กำลังรีดผ้าให้เพื่อนๆ ดูค่ะ

กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ออกมาติดภาพแยกประเภทพฤติกรรมที่ไม่ประหยัดน้ำและไฟและพฤติกรรมที่ประหยัดน้ำและไฟ
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ แยกประเภทตุ๊กตาผู้ชายและผู้หญิง
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 นับตุ๊กตาจำลองให้ตรงกับตัวเลข
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันวางภาพของใช้ต่างๆ ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้ครอบครัวหมี

กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 นับจำนวนบุคคลในครอบครัว
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครูทิพย์และนับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของครูทิพย์ด้วย
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 สร้างภาพด้วยกระดาษเส้น
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่จำนวนสมาชิกในครอบครัวกับตัวเลข

กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วาดภาพบนกระดาษพื้นผิวต่างๆ
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วันนี้มีภาพครอบครัวมาให้เพื่อนๆ ได้ดูด้วยค่ะ
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติการทำความสะอาดห้องเรียน
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ออกมาติดภาพแยกประเภทพฤติกรรมที่ไม่ประหยัดน้ำและไฟและพฤติกรรมที่ประหยัดน้ำและไฟ

กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เล่นภาพตัดต่อภาพกิจกรรมต่างๆในครอบครัว
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ฟังนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเยี่ยมญาติ
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ อาสาออกมาสาธิตการทำความสะอาดบ้านพร้อมอุปกรณ์จริง
กิจกรรมหน่วยครอบครัวของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ตั้งใจประดิษฐ์ผลงานด้วยเศษวัสดุ

BACK TO TOP