อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตกแต่งผลงานของตนเองตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครูมาแนะนำส่วนประกอบต่างๆ ในการทำแป้งโดว์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครูมานำแป้งโดว์ที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งสาลีมาให้เด็กๆ สำรวจร่วมกัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ วาดภาพด้วยแป้งข้าวโพดผสมสีต่างๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ วาดภาพด้วยการโรยสีที่ผสมกับแป้งข้าวโพด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำแป้งโดว์มานวดคลึงก่อนจะปั้นเป็นผลงานตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ปั้นแป้งโดว์แล้วนำพิมพ์พลาสติกรูปร่างต่างๆ มากดเป็นผลงานตามใจชอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ มีส่วนร่วมในการผสมส่วนประกอบต่างๆ สำหรับทำแป้งโดว์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเจ้า ตันตัน : ไก่ทอดของตันตัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเจ้า พัตเตอร์ : ไส้กรอกกับลูกชิ้นของพัตเตอร์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเจ้า ปาล์ม : ขนมปัง ฮอทดอก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยแป้งโดว์แล้ววาดภาพต่อเติม ทับทิม : มีดาวอยู่บนท้องฟ้า มีเป็ดดูดาวอยู่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยแป้งโดว์แล้ววาดภาพต่อเติม มีอา : คนเดินมาหลายคนเห็นหัวใจอยู่ที่ต้นไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยแป้งโดว์แล้ววาดภาพต่อเติม จิฎา : มีปลาดาวแล้วก็มีคน มีรถของคนที่มาดูปลาดาว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยแป้งโดว์แล้ววาดภาพต่อเติม เตโต้ : มีไดโนเสาร์เดินไปบ้าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยแป้งโดว์แล้ววาดภาพต่อเติม แบมแบม : ดอกไม้อยู่นอกบ้านและมีแมวเดินมาดูดอกไม้ มีขนมอยู่ในบ้าน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยแป้งโดว์แล้ววาดภาพต่อเติม ไพลิน : คนกับกระต่ายดูดาวบนท้องฟ้า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพสลัดสีด้วยแป้วข้าวโพด ต้า : สิงโตกินอาหารอยู่ในป่า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพสลัดสีด้วยแป้วข้าวโพด อันนา : ปลาฉลามอยู่ที่ทะเล ว่ายน้ำอยู่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานภาพสลัดสีด้วยแป้วข้าวโพด ภูผา : พ่อเดินอยู่กับแม่เดินเล่น

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเหนียว รีญา : หมีกำลังหาอาหารกิน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเหนียว ตาล : ต้นไม้อยู่บนภูเขา มีหิมะตกลงมา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเหนียว โมเน่ต์ : หมีสีขาวไปเที่ยว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเหนียว เนตั้น : งูกับตุ๊กตาสุนัขไปบ้านกัน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเหนียว แสนดี:หิมะตกลงมาที่ดิสนีย์มีเจ้าหญิงเอลซ่ากับแอนเล่นหิมะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวเหนียว มิลาน : หิมะตกลงมาใส่ก้อนหิน

BACK TO TOP