อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครูมากำลังสาธิตการพิมพ์มือบนแผ่นดินเหนียว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนุกกับการปั้นคลึงดินเหนียว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจการพิมพ์มือบนแผ่นดินเหนียวกันเถอะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ กำลังตกแต่งใบหน้าของตนเองตามจินตนาการเด็กๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เลือกวัสดุต่างๆ มาตกแต่งผลงานการปั้นดินเหนียวของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำดินเหนียวมาปั้นแล้วตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจการปั้นดินโฟมตกแต่งภาพที่ตนเองวาดไว้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตกแต่งผลงานปั้นของตนเองด้วยวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานมือของฉัน เตโต้ : ปลาโลมาว่ายน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานมือของฉัน ไพลิน : ทำรูปตัวโอ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานมือของฉัน อันนา : อันนาเดินไปดูหมีที่สวนสัตว์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานมือของฉัน แบมแบม : ดอกไม้ 2 ดอกกำลังบานอยู่ที่บ้านแบมแบม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานมือของฉัน ปาล์ม : ปลาหมึกว่ายน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นใบหน้า ทับทิม : หน้าทับทิมยิ้ม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นใบหน้า ตาล : หน้าของคุณแม่ มีหูไว้ฟังเสียง มีปาก มีจมูกด้วย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นใบหน้า จิฎา : ทำหน้าเจ้าหญิงแอนนา มีตา มีผมยาว มีแก้มสีแดง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการ ภูผา : สัตว์ประหลาดมันเดินอยู่ มันไปเที่ยว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการ เนตั้น : สัตว์ประหลาดมันเจอเพื่อนของมันแล้วมันก็ดีใจ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการ มิลาน : สัตว์ประหลาดรูปคน มันอยู่ในทีวี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการ ต้า : ม้าอยู่ในน้ำมีหนวดด้วย

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินเหนียวตามจินตนาการ มีอา : สัตว์ประหลาดอยู่ในบ้าน มีผีเสื้อ 2 ตัวบินมาหา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นอิสระโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่ง พัตเตอร์ : สัตว์เดินมาที่ต้นไม้ มากินอาหาร
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นอิสระโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่ง รีญา : คนกำลังเดินเล่นที่ชายป่า มีรถวิ่งมาบนถนน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นอิสระโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่ง แสนดี : เสืออยู่ในถ้ำ มีคนมาดูเสือ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงาน “ทำแม่พิมพ์แบบกดเป็นโมบาย” ของโมเน่ต์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงาน “ทำแม่พิมพ์แบบกดเป็นโมบาย” ของตันตัน

BACK TO TOP