อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆพูดคุยพร้อมกับแนะนำชื่อตนเองกับคุณครูมาก่อนร่วมกิจกรรม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูมานำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปั้นมาแนะนำกับเด็กๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจปั้นผลงานโดยใช้ดินโฟมสีต่างๆ ตามความชอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ปั้นผลงานด้วยดินโฟมแล้วนำมาตกแต่งบนกระดาษ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจการปั้นดินโฟมตกแต่งภาพผลงานของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจฟังครูมา อธิบายขั้นตอนการปั้นผลงานศิลปะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ นำดินเยื่อกระดาษมาปั้นตกแต่งผลงานที่จาน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตกแต่งผลงานโดยการวาดภาพและระบายสี

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ปั้นดินโฟมเป็นรูปทรงกลมแล้วประกอบกันเป็นผลงานของตนเองตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจกับการใช้ดินโฟมปั้นผลงานตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูมาแนะนำเด็กๆ ถึงการปั้นดินโฟมเป็นรูปทรงกลม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นรูปทรงกลมแล้วประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆมิลาน : องุ่นอยู่บนต้นไม้ คุณย่าจุ๋มเอากรรไกรไปตัดองุ่น

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นรูปทรงกลมแล้วประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆไพลิน : บ้านสโนว์ไวท์มีแมวอยู่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นรูปทรงกลมแล้วประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆเนตั้น : ไดโนเสาร์เดินอยู่ในน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นรูปทรงกลมแล้วประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆมีอา : ขนมจีบอยู่ที่ร้าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นรูปทรงกลมแล้วประกอบเป็นเรื่องราวต่างๆแบมแบม : กระต่ายกำลังยืนดูดอกไม้อยู่ที่บ้าน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งจานด้วยดินเยื่อกระดาษ จิฎา : คนกำลังทานเฟรนช์ฟรายส์ที่สวนดอกไม้ แล้ว เฟรนช์ฟรายส์ก็ตกพื่น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งจานด้วยดินเยื่อกระดาษ แสนดี : สวนผักที่บ้านของคุณปู่คุณย่า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งจานด้วยดินเยื่อกระดาษ รีญา : มีเส้นตรงกับเส้นประ ลมพัดมาเส้นประก็ปลิวไป
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งจานด้วยดินเยื่อกระดาษ โมเน่ต์ : พระจันทร์สีขาวอยู่บนท้องฟ้า

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานตกแต่งจานด้วยดินเยื่อกระดาษ ตาล : ต้ากำลังเล่นไม้ลื่นที่สนามหญ้า แล้วก็มีพระอาทิตย์กำลังส่องแสง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดเส้นปั้นภาพ ภูผา : ภูผาไปสวนสัตว์ไปดูงูกับจระเข้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดเส้นปั้นภาพ เตโต้ : คนขี่ช้างเดินเล่น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดเส้นปั้นภาพ ต้า : งูมันขดตัวอยู่ในโพรง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดเส้นปั้นภาพ อันนา : มีวงกลม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดเส้นปั้นภาพ ปาล์ม : งู ปลา อยู่ในน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่อง “ปั้นดินเล่นแป้ง” ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานวาดเส้นปั้นภาพ รีญา : งูทะเลอยู่ในน้ำ มีปลาตัวใหญ่กำลังกระโดดน้ำอยู่

BACK TO TOP