อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ครูเปิดวิดีโอให้ดูเกี่ยวกับรถดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟไปที่จุดรวมพลบ้านครูไก่
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วิทยากรกำลังบอกเล่าถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ว่าที่ร้อยเอก วชรพงษ์ ศรีสอาดและคณะจากสถานีดับเพลิงคลองเตยได้มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟในโรงเรียน

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 พนักงานดับเพลิงสาธิตการใส่ชุดป้องกันไฟ
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจฟังการอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 อาสาสมัครมาเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 อาสาสมัครออกมาสาธิตการใช้ถังดับเพลิงฉีดน้ำ

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจฟังพนักงานดับเพลิงอธิบายอุปกรณ์ต่างๆ
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ของรถดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ลองขึ้นไปนั่งบนรถและสังเกตและใช้อุปกรณ์
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆลองจับสวมหมวกของพนักงานดับเพลิง

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆให้สนใจลองขึ้นไปนั่งรถดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจอุปกรณ์ภายในรถดับเพลิง
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ทดลองฉีดน้ำ
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ทดลองฉีดน้ำดับไฟ สมมติเหตุการณ์เพลิงไหม้

กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 อพยพหนีไฟไปที่จุดรวมพลที่บ้านครูไก่
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ยืนเป็นแถวที่จุดรวมพลคือบ้านของคุณครูไก่

BACK TO TOP