อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย“สีและรูปทรง” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมแยกประเภทอุปกรณ์ต่างๆ ตามรูปทรง
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ อาสาออกมาร้องเพลง Rainbow Song ให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 จับคู่สีที่เหมือนกัน
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมแยกสีที่เหมือนกัน

หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายโดยถือการดาษสีรูปทรงไปด้วย
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่นเกมโดมิโนร่วมกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มเล็ก ๓-๕ คน
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สนใจดูแผ่นภาพเครื่องหมาย-สัญญาณจราจร
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 มาเล่นเกมวางไม้บล็อกตามรูปทรงกันเถอะ

หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร่วมเล่นเกมวางไม้ไอติมสีต่างๆ ตามภาพ
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ทดลองนำสีที่กำหนดมาผสมกันแล้วสังเกตว่า จะเป็นสีอะไร
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 ออกมาผสมสี
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 แยกประเภทกลางวันกลางคืน

หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมคลำสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ ในกล่องปริศนา
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติขี่จักรยานกับสัญญาณไฟจราจร
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการข้ามถนน
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 สังเกตลายผ้า

หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพกับเงา
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 มาเล่นโยนถุงทรายบนรูปทรงกันเถอะ
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 เกมโยนถุงทรายบนรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ
หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 แยกประเภทสีธรรมชาติกับสีที่มนุษย์สร้างขึ้น

หน่วย“สีและรูปทรง”  ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2560 ร้อยสร้อยคอด้วยรูปทรงต่างๆ

BACK TO TOP