อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย” ชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ถ่ายภาพร่วมกันก่อนร่วมชมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ร่วมชมการเล่นดนตรีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ในฐานเครื่องดนตรีไทยเด็กๆสนใจและตั้งใจฟังพี่เล่นเครื่องดนตรีไทยกัน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจได้ลองเล่นเครื่องดนตรีไทย

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ในฐานเครื่องดนตรีไทยเด็กๆได้ทดลองเล่นเครื่องดนตรี
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆรำไทยร่วมกัน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล วิทยากรแนะนำเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆดูลักษณะของการปั้นเครื่องปั้นดินเผา

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสนใจดูของใช้ต่างๆ จากเครื่องปั้นดินเผา
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆตั้งใจฟังและสังเกตการสาธิตปั้นดินในฐานเครื่องปั้นดินเผา
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆตั้งใจฟังครูอธิบายฐานงานเครื่องจักสาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล สังเกตลวดลายเครื่องจักสานต่างๆและลองใส่

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ได้สำรวจผักและผลไม้ที่คนไทยรับประทาน
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆนำผลไม้มาเปรียบเทียบและลองชั่งน้ำหนัก
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ในฐานผักและผลไม้ไทยเด็กๆสนใจจับและสัมผัสผักและผลไม้ไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ในฐานอาหารไทยได้ลองชิมอาหารไทยชนิดต่างๆตามความสนใจ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆชิมน้ำสมุนไพรชนิดต่างๆ เช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะตูม น้ำตะไคร้ใบเตย เป็นต้น
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ฐานน้ำสมุนไพรไทยเด็กๆมาสัมผัสดมกลิ่น สังเกตเปรียบเทียบของสดและของแห้ง และรวมชิมนำสมุนไพร
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ชมนิทรรศการของดีดีในเมืองไทย ได้ชิมขนมไทยด้วย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ฐานขนมไทยตั้งใจฟังวิทยากรแนะนำขนมไทยชนิดต่างๆและรวมชิม

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสำรวจเครื่องปรุงต่างๆในการทำส้มตำ
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆเห็นอาหารไทยหลากหลายชนิด
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล การละเล่นของไทยอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นหุ่นกระบอกตัวละครในวรรณคดีไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆอาสาออกไปร่วมแสดงละครหุ่นกระบอก

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ลองเล่นขี่ม้าก้านกล้วยในฐานการละเล่นเด็กไทยด้วย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล การละเล่นของไทยอีกอย่างคือการเล่นม้าก้านกล้วย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ทดลองเล่นของเล่นต่างๆ ของเด็กไทย
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล ในฐานของเล่นของคนไทยเด็กๆได้สัมผัส เล่นอุปกรณ์ต่างๆ

กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆได้ลองทำส้มตำและลองชิมฝีมือของตนเอง
กิจกรรม “นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย”  ชั้นเตรียมอนุบาล เรามาทำส้มตำกันเถอะ

BACK TO TOP