อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล อาสาสมัครออกมาเล่าถึงผักและผลไม้ที่ตนเองชอบให้เพื่อนๆ ฟัง
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ เลือกนิทานเกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้มาเปิดอ่านโดยดูจากภาพประกอบได้
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสำรวจส่วนต่างๆ ของผักบุ้ง
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล สังเกตผลไม้ที่ครูผ่าดูว่ามีอะไรข้างใน

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เรียงลำดับผลไม้ตามขนาดใหญ่-เล็ก
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล สังเกตผักที่ผ่าครึ่ง
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆ เล่นเกมจับคู่ภาพผลไม้
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล สำรวจรูปร่างลักษณะของผลไม้

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล ประดิษฐ์ผลไม้ด้วยเศษวัสดุและกระดาษสีต่างๆ
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล วาดภาพผักและผลไม้ด้วยสีน้ำโดยการสังเกตของจำลอง
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจกิจกรรมคั้นน้ำผลไม้แล้วนำมาทำน้ำผลไม้ปั่น
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สังเกตการทำงานของเครื่องปั่นน้ำผลไม้

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมจับคู่ผลไม้ที่เหมือนกัน
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพผักและผลไม้กับตัวเลข
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยผักและผลไม้ผ่าครึ่ง
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล ลองชั่งน้ำหนักด้วยมือว่าผลไม้ว่าผลไหนหนัก-เบา

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ล้างผักก่อนนำมาทำผักชุบแป้งทอด
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ช่วยกันเตรียมผักต่างๆ ชุบแป้งแล้วครูนำทอดให้
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล วาดรูปผลไม้โดยดูจากของจริงประกอบการวาด
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมเรียงขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก

กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล เกมปิดตาชิมผลไม้
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล นับผักวางตามตัวเลข
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล สังเกตส้มผ่าครึ่งออกมาเห็นอะไรบ้าง
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ผักและผลไม้”	ชั้นเตรียมอนุบาล ตั้งใจตกแต่งผลงานด้วยผักและผลไม้

BACK TO TOP