อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ เลือกดูหนังสือภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆ และสัมผัสกับขนของสัตว์บางชนิดในหนังสือด้วย
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ติดภาพแยกประเภทสัตว์เลี้ยงตามจำนวนขา
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมจับคู่ลายกับสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ให้ความสนใจกับการร้องเพลง “ลูกสัตว์”

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมนับจำนวนสัตว์ให้ตรงกับตัวเลข
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมจับคู่แม่สัตว์กับลูกสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสนใจเล่นเกมภาพตัดต่อรูปสัตว์จำนวน ๓-๕ ชิ้น
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมการศึกษาต่างๆ ในหน่วย “สัตว์เลี้ยงน่ารัก”

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล มีสัตว์ให้เด็กๆ เล่นที่ศูนย์ทรายด้วยครับ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล วาดภาพด้วยสีเทียนจากประสบการณ์เดิม
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล วาดภาพสัตว์โดยดูตุ๊กตาสัตว์จำลองประกอบการวาด
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมจับคู่ปลาที่มีสีเหมือนกัน

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ติดแยกประเภทสัตว์ที่มี 2 ขา และสัตว์ที่มี 4 ขา
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกัน
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สังเกตลักษณะของปลาหางนกยูงและลองให้อาหารกันคนละเล็กน้อยด้วย
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติการเดินตามรอยเท้าสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นบทบาทสมมติสัตวแพทย์
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสำรวจอาหารของสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นบทบาทสมมติให้อาหารสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เรียงลำดับใหญ่/กลาง/เล็ก

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆปั๊มรอยเท้าสัตว์ด้วยสัตว์พลาสติก
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ปั้นดินน้ำมันโดยดูตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ ตามความสนใจ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ สนใจฟังพี่น้อยเล่าถึงการเลี้ยงดูสุนัข และสำรวจอุปกรณ์ในการเลี้ยงด้วย
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ ทดลองเดินจูงสุนัข

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล ติดภาพแยกประเภทสัตว์ที่เลี้ยงได้และสัตว์ที่ไม่ควรเลี้ยง
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆ เล่นวางสัตว์จำลองตามจำนวนที่กำหนดไว้
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมจับคู่ภาพกับคำ
หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล สำรวจของใช้ของสุนัข

หน่วยการเรียนรู้ “สัตว์เลี้ยงน่ารัก” ชั้นเตรียมอนุบาล เล่นเกมฟังเสียงสัตว์

BACK TO TOP