อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5” ชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ครูมาชักชวนเด็กๆให้สังเกตสิ่งที่มองเห็นผ่านแผ่นใสและขีดเขียนภาพ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล วาดภาพใบหน้าของเพื่อนที่เห็นลงบนแผ่นใส
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานวาดรูปใบหน้าเพื่อนผ่านการมองแผ่นใส พอเพียง : หนูวาดหน้าน้องทะเล มีตา จมูก ปาก น้องทะเลผมยาว
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานวาดรูปใบหน้าเพื่อนผ่านการมองแผ่นใส โคนี่ : โคนี่วาดหน้า มีตา

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ครูมาชักชวนให้เด็กๆสังเกตกระดาษแก้วสีต่างๆเมื่อซ้อนทับกัน
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆเลือกติดกระดาษแก้วสีต่างๆตามความสนใจ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานภาพปะติดกระดาษแก้วสีต่างๆ เมฆ : กระดาษสีทากาวแล้วก็ติด
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานภาพปะติดกระดาษแก้วสีต่างๆ ภูเขา : ภูเขาเอากระดาษสีเขียว มาติดเป็นเครื่องบิน

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ครูมาทดลองจุ่มสีด้วยกระดาษทิชชูแล้วให้เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล สนใจพับกระดาษทิชชูด้วยวิธีต่างๆแล้วนำไปจุ่มสี
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานการย้อมกระดาษทิชชูแล้วนำมาสร้างภาพ แพรววาว : กระโจมเป็นบ้านของอินเดียแดง อินเดียแดงเขาอยู่ในบ้าน
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานการย้อมกระดาษทิชชูแล้วนำมาสร้างภาพ ทะเล : นกบินอยู่บนท้องฟ้า

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล พูดคุยถึงการมองเห็นในตอนกลางคืนและจำลองในกระดาษสีดำ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล วาดภาพตอนกลางคืนตามจินตนาการด้วยสำลีพันก้าน
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานการวาดภาพเวลากลางคืน เป๋า : หิ่งห้อยอยู่ในบ้านอากง อาม่า มีแสงของพระจันทร์
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานการวาดภาพเวลากลางคืน เตโต้ : พระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืน

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆสังเกตลักษณะของเชือกและเปรียบเทียบกับเส้นแบบต่างๆ
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล สนใจขดเชือกชนิดต่างๆติดลงบนกระดาษสติกเกอร์
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานการขดเชือกบนกระดาษสติกเกอร์ มาร์วิน : หม่าม้าเดินทำงานอยู่ในบ้าน
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ผลงานการขดเชือกบนกระดาษสติกเกอร์ กะรัต : งู 3 ตัว อยู่ในบ้าน

กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล ครูมาแนะนำวัสดุต่างๆและขั้นตอนในการทำ โมบาย
กิจกรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ สนุกกับสัมผัสทั้ง 5”  ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆเลือกใช้วัสดุต่างๆและยึดติดชิ้นงานเพื่อทำเป็น โมบาย

BACK TO TOP