อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561

หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ร่วมฟังนิทานกับเพื่อนๆ
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 สัมผัสจับดูและบอกความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบมือของเด็กกับตุ๊กตา
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สนใจกับกิจกรรมฟังเสียงสิ่งต่างๆ รอบตัว

หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งหุ่นด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สนใจเล่นเกมวางชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เหมือนกัน
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กทำหน้าในกระจกแล้วบันทึกโดยการวาดภาพ
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ครูมาร์ค เล่านิทานเรื่อง “My Five Senses” ให้เด็กๆ ฟัง

หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 นับและติดตัวเลขตามจำนวนอวัยวะ
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ติดส่วนต่างๆ บนใบหน้า
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ออกมาใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการรีดให้เพื่อนดู
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ฟังนิทานเกี่ยวกับโรคหวัด และอาสาออกมาสาธิตการใส่หน้ากากอนามัยให้เพื่อนๆ ดู

หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ออกมาชี้สวนต่างๆของร่างกายตามคำบอก
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ติดส่วนต่างๆ บนใบหน้า
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ออกมาชี้ตัวเลขให้ตรงกับเลขที่ตนเองถือ
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ส่วนหนึ่งสนใจเล่นเกมการศึกษา

หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ลองซักผ้ากัน
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ติดภาพแยกประเภทกิจกรรมที่ทำแล้วดีและไม่ดีต่อสุขภาพ
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 วาดต่อเติมส่วนต่างๆของร่างกาย
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน เช่น แปรงสีฟันกับยาสีฟัน เป็นต้น

หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ วาดภาพต่อเติมผลงานของตนเอง
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ตกแต่งกรอบรูปด้วยวัสดุต่างๆ ตามใจชอบ
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ส่องกระจกสังเกตส่วนต่างๆบนใบหน้าว่ามีอะไรบ้าง
หน่วยตัวฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 สำรวจและใช้จมูกดมกลิ่นดอกไม้

BACK TO TOP