อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตกแต่งหุ่นด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ เดซี่ : หม่าม้าเดซี่
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตกแต่งหุ่นด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ คุมะ : แม่มีผมใส่ชุดทำงาน
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์ตัวฉันด้วยเศษวัสดุต่างๆ ญาดา :มีจมูก
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์ตัวฉันด้วยเศษวัสดุต่างๆ จ๊ะจ๋า :จ๊ะจ๋า

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์ตัวฉันด้วยเศษวัสดุต่างๆ เอิง :มีจมูกกับตา
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์คนด้วยเศษวัสดุต่างๆ เอลลี่ :เอลลี่มีตามีผมยาว
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์คนด้วยเศษวัสดุต่างๆ เป๋า :เป๋ามีฟัน มีหมวก มีแขน
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์คนด้วยเศษวัสดุต่างๆ เมฆ :ตาของเมฆ

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์ใบหน้าด้วยเศษวัสดุต่างๆ กุ้ยเหม่ย :ปาป๊ามีแขน
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานร้อยสร้อยคอตามจินตนาการ ทะเล : งู มีเสื้อของพ่อ
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพด้วยเศษผ้าแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ โคนี่ : ปาป๊า
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตกแต่งใบหน้าด้วยเศษวัสดุต่างๆตามจินตนาการ พิมพ์ภา :แม่มีปาก

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์เท้าด้วยสีน้ำและวาดต่อเติม อาโป : เท้า
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์มือด้วยสีน้ำและวาดต่อเติม โมเมมล์ : มือโมเมมล์
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์มือด้วยสีน้ำและวาดต่อเติม อินดี้ : วงกลม
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์มือด้วยสีน้ำและวาดต่อเติม ปิง ปิง : มือของปิงปิง

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์มือด้วยสีน้ำและวาดต่อเติม รินิน : มือ

BACK TO TOP