อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพโดยใช้พู่กันและสีน้ำ บรูซ : หน้าบรูซ
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพโดยใช้พู่กันและสีน้ำ เบอร์เกอร์ : มีสีแดงวงกลม
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานภาพวาดใบหน้าของฉันโยการส่องกระจก ภีมค์ : ภีมค์มีตา 2 ข้าง
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ นภา : นภามีผมมีจมูก

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ มาดี : มาดีไปเที่ยว
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนตามจินตนาการ นิค : ผมของนิค
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์ภาพมือแล้ววาดต่อเติม พอดี : ตาพอดีสีเขียว
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์ภาพมือแล้ววาดต่อเติม มิลิน : มือมิลินมีสีแดง

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิมพ์ภาพมือแล้ววาดต่อเติม คิ่มคิ้ม : มือคิ่มคิ้มมีวงกลม
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานภาพวาดตามจินตนาการ แอนดี้ : แอนดี้ใส่เสื้อแขนยาว คุณแม่ใส่เสื้อสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ กัสจัง : ใส่ชุดไปเที่ยวกับแม่หนึ่ง
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ ไพรซ์ : หน้าของไพรซ์

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม Portrait คะน้า : หน้าของคะน้า มีตา 2 ข้าง มีปาก มีผม
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม Portrait ผิงผิง : หน้าของคุณพ่อมีตา
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ ลานนา :ลานนามีแขน มีขา
ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตกแต่งกรอบรูปด้วยวัสดุต่างๆ เคนโด : กรอบรูป

ผลงานเด็กหน่วย“ตัวฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตกแต่งกรอบรูปด้วยวัสดุต่างๆ ไมค์ : กรอบรูปของไมค์

BACK TO TOP