อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของด.ช.ชวกร (คิริน) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาให้ความรู้เด็กๆถึงลักษณะของตาและปากในอารมณ์ต่างๆรวมทั้งสอนเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ต่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของด.ช.พนรัญชน์ (พน) และลิสา ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “สิ่งมีชีวิต” โดยมาเล่านิทานสัตว์และฝึกพับผ้าขนหนูเป็นสัตว์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองด.ญ.มีนา (มีนา) และผู้ปกครองด.ญ.อลิสา (แอลลี่) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับอาหาร 5 หมู่ และสอนเด็กๆทำสลัดเต้าหู้  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครอง ด.ญ. เฌอลิญญ์ (น้องเอิง) ชั้นเตรียมอนุบาล/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “ผักและผลไม้” โดยนำภาพผลไม้ต่างๆมาให้เด็กๆได้เลือกระบายสีนำผลไม้มาให้เด็กๆได้สัมผัสถึงรูปทรง สี ขนาด และทดลองชิมกัน เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของด.ช.ณณัฎฐ์ (ต.ไต๋) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “น้ำ “ โดยการมาสอนพับเรือให้กับเด็กๆ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม เดือนกรกฎาคม  ปีการศึกษา 2561  ผู้ปกครองด.ญ.ณาระ (ณาระ)ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยมาให้ความรู้เด็กๆถึงอาชีพทันตแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำฟัน รวมถึงวิธีการดูแลรักษาฟันที่ถูกวิธี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

BACK TO TOP