อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของด.ญ.ณิชชาอร (มายด์) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยเข้ามาสอนให้เด็กๆ รู้จักชื่อของอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของ ด.ญ.ปัญญพัชร์ (ซินเซีย) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วย “ตัวเรา” โดยมาให้ความรู้ร่วมกับวิทยากร เกี่ยวกับการเลือกชุดและเครื่องประดับให้ตรงกับเพศอย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมิถุนายน  ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของด.ญ.ศรัณย์ภรณ์ และศรัณย์พิชญ์ (พีชชี่ และปาล์มมี่) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วย “สิ่งมีชีวิต” โดยนำสุนัขมาร่วมพูดคุยถึงการเลี้ยงดูและการดูแล ให้เด็กได้สังเกตการเดิน การกิน การเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

BACK TO TOP