อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ. มานิกา (ธารา) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” โดยมาสอนเด็กๆแยกประเภทของสัตว์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ญ.ศรัณย์ภรณ์(ปาล์มมี่) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” โดยมาสอนเด็กๆทำดอกไม้ประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองน้องจิฎา ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “น้ำ” โดยนำอุปกรณ์ดำน้ำลึกเช่นหน้ากากว่ายน้ำ ตีนกบ FIN และชุดที่ไว้สำหรับดำน้ำ มาให้เด็กได้เรียนรู้ รวมทั้งให้เด็กๆได้ทดลองสวมใส่อีกด้วย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช. สุวพิชญ์ (พิชญ์) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” โดยมาสอนเด็กๆปลูกต้นถั่วในเปลือกไข่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

BACK TO TOP