อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ช.พนรัญชน์ (พน) ด.ญ.นลิศา (ลิศา) ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ (แอนนี่) ด.ญ.เกวลิน (เกล) ด.ช.บุณยกร (กร) ด.ช.ณัฎธพัฒน์ (ไพตั้น) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “แสงและเงา” โดยมาสอนเด็กๆทำเทียนเจลและตกแต่งเทียน เด็กๆสนุกสนานกันมากเลยค่ะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ.นวภัทร (เจแนฟ) ด.ญ.เฟรยา (เฟย์) ด.ช.เวหา (ไนซ์) ) ด.ช.รนนท์ (นีโอ) ด.ญ.เบญญานินญ์ (พอใจ) ด.ช.บุณยกร (กร) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “แสงและเงา” โดยมาสอนเด็กๆประดิษฐ์ขวดโหลเทวทูต (Fairy Jar) เด็กๆสนุกสนานกันมากเลยค่ะ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ.ชลิดา (ของขวัญ) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้ามาร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ธรรมชาติของสัตว์และพืช” โดยให้เด็กๆ เล่นเกมจับคู่ภาพผลไม้กับเมล็ด เกมจัดพวกผลไม้ตามสี เกมจับคู่สัตว์กับที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.ธีรัตม์ (เจแปน) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “เสียง” โดยมาสอนเด็กๆ ทำเครื่องดนตรี Tambourine เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของด.ช.ธรณ์ธันย์(ไทม์) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย ” เสียง” โดยมาสอนเด็กๆทำโทรศัพท์ และฟังเสียงดนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองของ ด.ญ.นวภัทร (เจแนฟ) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 เข้ามาทำกิจกรรมในหน่วย “เสียง” โดยมาสอนเด็กๆทำเครื่องดนตรีตามจินตนาการของตนเอง เด็กๆสนุกสนานกันมากเลยค่ะ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

BACK TO TOP