อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองน้องนีโอ น้องพอร์ช น้องข้าวหอมและน้องไพตั้น ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วย “วัสดุ” โดยนำวัสดุต่างๆมาให้เด็กๆเลือกประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองด.ญ.นิรมาลา (เพิร์ล) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 เข้าร่วมกิจกรรม ในหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” โดยสอนเด็กๆเกี่ยวกับผ้าไทย เช่นผ้าฝ้าย ผ้าไหม และนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ เช่น ดินสอเขียนผ้า กรรไกรตัดผ้า สายวัด ฯลฯ พร้อมทั้งสอนเด็กๆออกแบบลายบนกระเป๋าอีกด้วยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของ ด.ช. พุทธิวัต (ซัน ซัน) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพทันตแพทย์ รวมทั้งเล่นบทบาทสมมติเป็นทันตแพทย์ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของ ด.ญ.ทัญญ่า (แพรววาว) ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” มาให้ความรู้ร่วมกับวิทยากร ในเรื่องม้าก้านกล้วย โดยนำก้านกล้วยและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ม้าก้านกล้วยต่างๆ มาให้เด็กๆได้สังเกตสัมผัส และประดิษฐ์ม้าก้านกล้วยร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครอง ด.ญ.นภัสวัณณ์ (ตาล) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพแพทย์ รู้จักเครื่องมือแพทย์ ได้สำรวจ สัมผัส และทดลอง กันอย่างสนุกสนานและสนใจทุกคน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองน้องพน น้องแอนนี่ น้องไพตั้น และน้องเกล ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “วัสดุ” โดยมาสอนเด็กๆทำเทียนเจล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนกันยายน 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของ ด.ช. แม๊กซ์ (แม๊กซ์) ผู้ปกครองของ ด.ญ.จิตาพัชญ์ (เบเน่ ) ) ผู้ปกครองของ ด.ญ.สิริกาญจน์ (วินนิ ) ผู้ปกครองของ ด.ญ.อริญรดา (แสนดี ) ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” โดยมาสอนให้เด็กๆรู้จักอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า เด็กๆสนุกสนานกันมาก เมื่อวันที่ 26 กันายน 2561

BACK TO TOP