อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจต้นไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูและหัดอ่านคำ ชื่อของต้นไม้เหล่านั้น
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจ สังเกตต้นดอกเข็ม หญ้าแพรกและดูภาพมาสังเกตเปรียบเทียบกับของจริง
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสิ่งที่ใช้ในพิธีไหว้ครู เช่น พาน ธูป เทียน และดอกไม้สดชนิดต่างๆ
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันตกแต่งพานดอกไม้และพานธูปเทียน

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันจัดพานไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พูนและพิชชี่เป็นตัวแทนของห้องถือพานไปไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ชาลีและกานต์เป็นตัวแทนของห้องถือพานไปไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้คุณครูในห้องตนเอง

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พูนและพีชชี่เป็นตัวแทนห้องถือพาน นำพานไปกราบพระก่อนนำมาไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนของห้องกราบพระพุทธสามครั้งอย่างถูกต้อง
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนของห้องนำพานดอกไม้และพานธูปเทียน ไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมถ่ายรูปกับคุณครูไก่อย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ถ่ายภาพกับคุณครูไก่ไว้เป็นที่ระลึก จากกิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมไหว้คุณครูในห้องของตนเอง
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กเตรียมนำดอกไม้ไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำดอกไม้ที่จัดเตรียมมานำมาไหว้คุณครูของตนในห้อง

BACK TO TOP