อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยเพลงสวัสดีเธอจ๋า
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้เรียนกิจกรรมเคลื่อนไหว เล่นจับคู่กับเพื่อนๆ ร่วมร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมการฟังคำสั่งด้วยท่าทางต่างๆและหยุดเมื่อคำสั่งหยุด ด้วยท่าทางเดิม
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมปิดตาทายชื่อเพื่อนจากการจับสัมผัส เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มพบเจอดอกไม้สังเกตลักษณะ สีและดมกลิ่น บอกความรู้สึกได้
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันสืบค้นข้อมูลโรงเรียนจากหนังสือ ๒๐ ปี โรงเรียน แผ่นพับ ป้ายและสัญลักษณ์ของโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อนๆให้นิวจับลูกขนุนเพราะรู้ว่านิวสูงกว่าคนอื่นๆ นิวบอกให้เพื่อนๆรู้ว่ามันขรุขระ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ป้ายที่ช่วยกันเขียนและวาดภาพ ตกแต่งประกอบมาเล่าถึงกฏระเบียบของห้องเรียนที่ควรปฏิบัติร่วมกันและนำข้อตกลงมาจัดวางเรียงต่อกันและสรุปร่วมกันอีกครั้ง

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สรุปจำนวนมาก-น้อย และนับเรียงลำดับ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมทำกราฟพยัญชนะต้นชื่อเล่น เด็กๆได้เขียนชื่อของตนเองลงในกระดาษนำป้ายชื่อมาติดที่กราฟให้ตรงกับพยัญชนะต้น
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฝึกทักษะทางภาษาด้วยหนังสือนิทาน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล เปิดแผนที่ทางอากาศดูแผนที่ตั้งของโรงเรียน

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นตำแหน่งของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จากอินเตอร์เน็ตและดูแผนที่ทางอากาศว่าบ้านของใครอยู่เขตไหนบ้าน ใครอยู่ใกล้หรืออยู่เขตเดียวกับโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่บ้าง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้สำรวจเขตที่ตั้งโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับเขตที่บ้านของเด็กอยู่ว่าบ้านของใครอยู่ใกล้หรือไกลจากโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จากในหนังสือ 20 ปี
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หลังจากผลัดกันออกมาเล่าการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนและดูแผนที่ตั้งของโรงเรียนอยู่บนเส้นทางพระราม 4 ผ่านสถานที่ใดบ้าง

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจที่อยู่ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่บนซองจดหมาย พูดคุยเปรียบเทียบรูปร่างรูปทรงและราคาของแสตมป์ ที่เท่ากันและไม่เท่ากัน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสังเกตสิ่งที่พบเห็นบนซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงเด็กๆและที่อยู่ บ้านเลขที่ เขตและจังหวัด
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสำรวจแผนที่ประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ว่ากรุงเทพฯ อยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้สำรวจแสตมป์จดหมายและทดลองนำไปแช่ในน้ำ เด็กตื่นเต้นกับการลอกออกของแสตมป์

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจและวัดระยะทางจากออฟฟิศมายังห้องเรียนของตนเองด้วยเชือกฟางและนำมาวัดด้วยสายวัด นับรวมจำนวนตัวเลข เป็นเลขสามหลัก
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้คาดคะเนวัดความยาวจากหน้าห้องไปหลังห้องโดยเด็กกางมือต่อกันและนับจำนวน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วารินเล่าเรื่องของอาชีพที่รู้จัก และสืบค้นมาจากบ้านให้เพื่อนๆฟัง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เรียนรู้สถานที่ใกล้โรงเรียนและมีใครทำงานในนั้นบ้าง และเล่นจับคู่ภาพบุคคลกับสถานที่

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ไปสำรวจบุคคลอาชีพที่มีในโรงเรียน สอบถามสิ่งที่สนใจ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ไปสำรวจบุคคลอาชีพที่มีในโรงเรียน ร่วมสัมภาษณ์Teacher ที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ไปสำรวจบุคคลอาชีพที่มีในโรงเรียน สอบถามสิ่งที่สนใจ
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำสิ่งประดิษฐ์และจำลองเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนมาจัดวางบนถนนพระราม4

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รันเล่นต่อโดมิโนไม้ขนาดใหญ่เรียงต่อจำนวนได้ถูกต้อง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมกันนำบล็อกมาจำลองเป็นถนนพระราม4และนำสิ่งประดิษฐ์และจำลองเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน เด็กเดินทางมาจากด้านคลองเตยจะเห็นสถานที่ใดบ้าง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นเป็นเจ้าหน้าที่นักดับเพลิง สาธิการดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ โดยเพื่อนๆเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจโทรศัพท์จากต่างๆทั้งของจริงและบัตรภาพ และทดลองใช้ เพื่อเรียนรู้เลขและสัญลักษณ์ต่างๆบนโทรศัพท์

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นการโทรหมายเลขฉุกเฉินด้วยการเปิดสมุดหน้าเหลือง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินจากหนังสือสมุดหน้าเหลือง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นอาชีพคุณหมอและอาชีพนางพยาบาล
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมร้องเพลง คนของเทศบาล และเล่นบทบาทสมมติคนเก็บกวาดถนน

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเลือกแต่งตัวในอาชีพที่รู้จักและอยากเป็น พูดคุยว่าต้องปฎิบัติตัวอย่างไรในอาชีพของตนเอง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติการพลัดหลงจากผู้ปกครองจะให้ใครช่วยเหลือได้บ้าง
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นีโอ พอร์ช พน ผิงผิง พีชชี่และปาล์มมี่ กำลังสร้างโรงเรียนจากไม้บล็อก
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมถ่ายภาพกับผลงานการสร้างโรงเรียนจากไม้บล็อกของนีโอ พอร์ช พน ผิงผิง พีชชี่และปาล์มมี่

หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มอนุภัทร ณโมและมิกซ์ เล่นต่อบล็อกไม้ใหญ่เป็นโรงเรียนของฉัน
หน่วยโรงเรียนของเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มวาริน กานต์ มีโมว์ ชาลีและสิงห์ เล่นต่อบล็อกไม้ใหญ่เป็นโรงเรียนของฉัน

BACK TO TOP