อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561

ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะรูปทรงและต่อเติม ณิโก: ที่โรงเรียน มีบันไดให้ขึ้น ไปบนห้องเรียน แล้วเรียนเลข ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยก็เรียน หนูชอบเรียนบัลเล่ต์
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการติดปะและวาดต่อเติม พอร์ช :ที่โรงเรียนมีของเล่นมีไม้กระดานหก มีชิงช้า มีสไลเดอร์ มีที่ปีน
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการติดปะและวาดต่อเติม เกล : ที่โรงเรียนมีต้นไม้เยอะ
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพอาชีพที่รู้จักด้วยสีไม้ สีเทียน นีโอ: เห็นแม่ค้าขายไก่ทอด กับคนคิดเงินในเซเว่น

ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ปริน :ปรินผ่านโลตัส ช่อง 3 กลับรถหน้าโรงพยาบาล เทพธารินทร์ถึงโรงเรียน
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตัดกระดาษเส้นตรง เส้นหยักนำมาติดปะสร้างภาพและวาดต่อเติม พน: โลกของซุปเปอร์ฮีโร่ต่อสู้กับราชาที่ใจร้าย
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานตัดกระดาษเส้นตรง เส้นหยักนำมาติดปะสร้างภาพและวาดต่อเติม จิณณ์:หมู่บ้านที่จิณณ์อยู่มีเครื่องบินผ่าน
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ผิงผิง :ขับรถผ่านบ้าน พ่อขึ้นทางด่วน ขับผ่านหลายอย่างค่อยถึงโรงเรียน

ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ออสติน : ขับผ่าน Big cผ่านรถไฟฟ้ามาเรื่อย ผ่านไฟแดงถึงโรงเรียนกุ๊กไก่ใกล้โตโยต้าติดกันเลย
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพบุคคลอาชีพที่รู้จัก ไพตั้น : ทหารบก
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพตามโรงเรียนของเราด้วยสีน้ำ พูน :พูนกำลังเล่นสนามกับเพียงรุ้ง ปาล์มมี่ พีชชี่ เล่นม้าหมุน เล่นเสร็จเข้าห้อง
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพอาชีพที่รู้จักด้วยสีน้ำ ข้าวหอม: ยาม มีหน้าที่ โบกรถเข้าออก

ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพอาชีพที่รู้จักด้วยสีน้ำ พีชชี่: อาชีพจิตรกรวาดภาพสวยๆ
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพจากดินน้ำมันเส้น ชัญญ่า: คุณครู
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพจากดินน้ำมันเส้น แอนนี่: ตำรวจ
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เบลเบลกำลังประดิษฐ์ที่ปีนเชือกโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ

ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ที่ปีนเชือกจากเศษวัสดุต่างๆของเบลเบล
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ปาล์มมี่กำลังปั้นดินเป็นของเล่นที่สนาม
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดิน ปาล์มมี่ : ของเล่นที่สนาม
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 เพียงรุ้งกำลังประดิษฐ์ ตึกช่อง 3 โดยใช้เศษวัสดุต่างๆ

ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆของเพียงรุ้ง
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ไนซ์กำลังประดิษฐ์โรงเรียนจากเศษวัสดุ
ผลงานเด็ก หน่วย “โรงเรียน” อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จากเศษวัสดุของไนซ์

BACK TO TOP