อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วิทยากรอธิบายเรื่องของวัสดุต่างๆที่นำมาแปรรูปขึ้นใหม
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังการอธิบายจากวิทยากรว่าวัสดุต่างๆ ทำมาจากอะไรบ้าง เด็กได้เห็นวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาทำเป็นตะกร้าได้
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆถาม-ตอบในสิ่งที่เรียนรู้และพูดคุยสนทนา
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังการอธิบายจากวิทยากรว่ากระเป๋าทำมาจากหลอดพลาสติก

ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นเปลือกไม้
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจกระเป๋า ตะกร้าที่ทำมาจากวัสดุที่ต่างกัน
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกวาดรูปสิ่งของที่เป็นวัสดุต่างๆตามใจชอบ
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังการอธิบายจากวิทยากรว่ากระเป๋าทำมาจากหลอดพลาสติก

ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจ สัมผัส สิ่งของที่ทำจากวัสดุชนิดต่างๆ และวาดภาพสิ่งที่สนใจโดยสังเกตของจริงควบคู่ไปด้วยตามที่เด็กๆสนใจ
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซื้อสิ่งของที่เป็นของเล่นและนำมาจ่ายเงินเรียนรู้วิธีการใช้เงินจริง
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ จากร้านรักษ์โลก เรียนรู้การใช้เงินซื้อสินค้า ณ ร้านรักษ์โลก
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันมอบของเพื่อเป็นการขอบคุณ ในการมาทัศนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องของวัสดุในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครอง ครูและเด็กๆได้ถ่ายรูปกับวิทยากร ณ ร้านรักษ์โลก เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
ทัศนศึกษาร้านรักษ์โลก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันถ่ายภาพหลังจากการเรียนรู้และสำรวจในเรื่องของวัสดุต่างๆ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

BACK TO TOP