อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยฟังเสียงสัญญาณจากกระพรวนที่ครูเคาะ ตามจังหวะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เมื่อสัญญาณหยุดให้เด็กๆเข้าไปอยู่ในวงกลมให้ได้ทุกคน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆเคลื่อนไหวตามจินตนาการโดยฟังสัญญาณการเคาะแทมบูรีนจากครู
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฟังนิทานสระและฝึกสะกดคำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆอาสาอ่านนิทานให้เพื่อนและน้องๆฟัง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกประสมคำต่างๆและหัดอ่านพร้อมกัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกประสมคำตามคำบอก

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กฝึกวางพยัญชนะ สระ ผสมคำและฝึกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ช่วยกันประสมคำและพี่ช่วยสะกดอ่านให้น้องฟัง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกเขียนเป็นกลุ่มเล็กและครูช่วยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกเขียนเป็นกลุ่มเล็กและครูช่วยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆฝึกอ่านนิทานสระสนุกตามความสนใจ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกสะกดอ่านคำจากบัตรภาพประกอบคำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกคิดหาคำจากสระที่เรียน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกอ่านประโยคคำถามและตอบคำถาม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งเล่นทราย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เล่นสนุกสนานกับเครื่องเล่นสนามบริเวณสนามเล็ก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกกะระยะในการกระโดดเข้าห่วงที่มีระยะทางไม่เท่ากัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณสนามใหญ่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลข
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลขอารบิก เลขไทยและตัวหนังสือ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกอ่านตัวเลขเรียงลำดับ การนับเพิ่มทีละ1,2,5,10จากท่านไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกบวกเลขง่ายๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เล่นนับตัวเลขจากแท่นไม้ 1-100
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 แบ่งกลุ่มฝึกอ่าน ฝึกเขียนโดยมีครูช่วยเหลือแนะนำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝึกคิดวิธีการบวเลขสองหลักตามแนวนอน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆฝึกเรียงลำดับตัวเลขจากเลข1-30

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆเล่นเกมจับคู่ผลไม้ผ่าตามยาว ตามขวาง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กๆสนุกกับการเล่นม้าโยก
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ฝักทักษะการคิด การสังเกตในการจัดวางให้ตรงตำแหน่ง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 ครูคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดในการทำกิจกรรมเกมการศึกษาตามฐาน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 มิกซ์และนกฮูกช่วยกันต่อฝาขวดน้ำตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 แบ่งปันและแมทเล่นต่อพลาสติกติกสร้างสรรค์เป็นภาพตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กเล่นเกมMemory game เพื่อฝึกทักษะการสังเกตภาพที่เหมือนกัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 2 เด็กร่วมกันสร้างภาพจากกระดาษเส้น

BACK TO TOP