อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กร่วมถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2561
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ข้าฐานฟังการอธิบายเกี่ยวกับการทหารอากาศ และทดลองใส่อุปกรณ์ในการบิน
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆได้รียนรู้พระอัจริยภาพด้านการทหารจากคุณตาของจิฎา ที่เคยรับราชการทหารอากาศ
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้ฝึกการทรงตัวในการเดินบนชือก

กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เดินบนสะพานเชือก
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้ไต่บันไดเชือก
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทดลองเล่นเครื่องบินจำลองและเฮลิคอปเตอร์จำลอง
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้เล่นขับเครื่องบินกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าฐานโครงการจิตอาสา
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้เข้าฐานเรียนรู้ประโยชน์ของการเป็นจิตอาสา และทดลองใส่หมวก ผ้าพันคอและถ่ายรูปกับคุณครุไก่
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำรวจต้นรวงผึ้งสัญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๑๐
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆเข้าฐานเรียนรู้ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำรวจและทดลองปั่นจักรยานและใช้อุปกรณ์ป้องกัน
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้ปกครองน้องผิงผิง พีชชี่และปาล์มมี่ร่วมอธิบายให้ความรู้ในฐานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD”
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เล่นเกมตามฐาน
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เบลเบลได้ใช้กล้องบันทึกภาพเพื่อนมี่กำลังเล่นเดมการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือหมอ

กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ฟังการอธิบายจากคุณแม่ในเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้เล่นบทบาทสมมติเป็นคุณหมอและพยาบาลในฐานพระราชดำริ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กิจกรรม “นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร่วมถ่ายภาพกับคุณครูไก่และท่านผู้ปกครอง หลังจากเข้าร่วมตามฐานต่างๆเสร็จสิ้น

BACK TO TOP