อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆร่วมถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆได้เข้าฐานสัญลักษณ์ดอกไม้วันแม่ที่มี คุณแม่ผิงผิง ช่วยอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำรวจพวงมาลัย ดมกลิ่น จับคู่สี คู่กลิ่นและเปรียบเทียบขนาด ใหญ่ เล็กและเท่ากัน เป็นต้น
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆได้ทดลองร้อยดอกมะลิจำลอง โดยมีคุณแม่พีชชี่ ปาล์มมี่ ช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิด

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยดอกมะลิโดยใช้ทั้งของจริงและดอกไม้กระดาษ และใช้ก้านกล้วยปักเสียบแทนแจกัน
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3  เด็กรู้จักที่มาของการทอผ้าไหม โดยมีผู้ปกครองน้องจิฎาอธิบายขั้นตอนและที่มาให้ฟัง
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำรวจวัสดุที่ใช้ทำผ้าไทย เช่น รังไหม เส้นไหม ฝ้าย เป็นต้น
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้รู้จักกี่ทอผ้า และทดลองทอผ้า

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3  สานด้วยไม้จักตอกที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้เรียนรู้วัสดุที่ทำจากพืช เช่น ตอกจากไม้ไผ่ ใบลานจากใบตาล
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สำรวจเครื่องปั้นดินเผา เช่น โอ่งดินใส่น้ำ เตาขนมครก และเครื่องชุดน้ำชา เป็นต้น
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้สำรวจ สัมผัสเครื่องปั้นดินเผา

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กสำรวจเส้นไหม
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆได้สำรวจเครื่องจักสาน เรียนรู้วัสดุที่นำมาใช้ทำ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆสำรวจเครื่องจักสานและทดลองใช้
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้สำรวจเครื่องจักสานและทดลองใช้ตามใจชอบ เช่นสวมหมวก ถือพัด ถือตะกร้า เป็นต้น

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กร่วมตกแต่งกรอบรูป
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร่วมชมนิทรรศการจากป้ายนิเทศเกี่ยวกับอนุรักษ์เต่าและเล่นจำลองการปล่อยเต่าลงสู่ทะ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กเล่นเกมค้นหาไข่เต่าจากกองทราย
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3  เด็กประดิษฐ์ต้นไม้ก่อนนำไปติดบนภูเขาจำลอง

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กได้ประดิษฐ์ต้นไม้จำลองและนำต้นไม้ไปติดบนภูเขา ในโครงการปลูกป่า

BACK TO TOP