อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่ คุณครูประจำชั้นและเด็กๆร่วมกันรำลึกถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่๙
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมฟังผู้ปกครองอธิบายถึงโครงการฝายชะลอน้ำของในหลวงและได้ทดลองเปิดน้ำสังเกตการไหลของน้ำ
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าฐานฝายชะลอน้ำฟังการอธิบายจากผู้ปกครองพูดคุยถามตอบและทดลองใส่น้ำสังเกตน้ำที่ไหลผ่านไม้ลงสู่ข้างล่างอ่าง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมโครงการประหยัด (พอเพียง) ได้ทดลองบีบยาสีฟันและหยอดกระปุกออมสิน

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฟังการอธิบายในฐานการประหยัดพูดคุยถามตอบ
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าฐานกังหันน้ำชัยพัฒนาหมุนและสังเกตน้ำ ที่ไหลขึ้นลงขณะหมุนกังหัน
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเด็กๆได้ฟังครูอธิบายถึงการทำงานของกังหันชัยพัฒนาแล้ว ได้ทดลองหมุนให้เครื่องทำงาน
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ในฐานโครงการฝนหลวง

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฟังการอธิบายในฐานเศรษฐกิจพอเพียง พูดคุยถามตอบกับผู้ปกครองได้
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ในฐานเศรษฐกิจพอเพียง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าฐานรถไฟที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงประทับและทดลองวิ่งรถไฟบนรางคู่
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นตีแบดมินตันและเรือใบในฐานพระอัฉริยภาพด้านกีฬา

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ในฐานพระอัฉริยภาพด้านดนตรี ทดลองใช้เครื่องดนตรี
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นเครื่องดนตรีเรียนรู้วิธีการเล่น ฟังเสียงและสังเกตบอกความแตกต่าง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เข้าเรียนรู้ในฐานผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจและทดลองเล่นรถตำรวจที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์

นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจพืชผักจากโครงการหลวง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ชิมและบอกรสชาติได้
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้กล้องถ่ายภาพและเรียนรู้วิธีการ เปิด ปิดหน้ากล้องด้วยตนเอง
นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้กล้องถ่ายภาพและเรียนรู้วิธีการ เปิด ปิดหน้ากล้องด้วยตนเอง

BACK TO TOP