อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เจ้าหน้าที่อธิบายการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ฟังพนักงานดับเพลิงอธิบายการทำงานของอุปกรณ์และออกมาทดลองการทำงาน
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจชุดที่ใส่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจชุดดับเพลิงและช่วยกันยกเพราะ ยกคนเดียวไม่ไหว

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้อุปกรณ์หน้ากากกันไฟ
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองฉีดน้ำในถังดับเพลิงทีละคน สังเกตแรงดันของน้ำที่พุ่งออกมา
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองฉีดน้ำเพื่อดับไฟจากถังดับเพลิงชนิดน้ำ

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เจ้าหน้าที่อธิบายการทำงานของรถดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พนักงานดับเพลิงกำลังอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ช่วยดับไฟ เช่น สายฉีดน้ำ ปุ่มต่างๆ เป็นต้น
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองฉีดน้ำจากถังใหญ่ในรถดับเพลิงสังเกตเปรียบเทียบกับตอนที่ฉีดถังดับเพลิงขนาดเล็ก
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ทดลองฉีดน้ำ สังเกตแรงดันของน้ำ

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เจ้าหน้าที่สอนวิธีทำท่าทางให้เด็กๆทำตามสัญาณการเปิด-ปิดน้ำ
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสนุกสนานและตื่นเต้นที่ได้ขึ้นรถดับเพลิงขนาดเล็ก
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่หลังการสำรวจอุปกรณ์ต่างๆเสร็จสิ้น
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิง หลังเสร็จกิจกรรมได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

BACK TO TOP