อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจต้นดอกพุทธรักษาดอกไม้ประจำพระองค์ ของในหลวงรัชกาลที่๙
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมสำรวจดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกพุทธรักษา
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่าเรื่องคุณพ่อของฉันพูดคุยถึงสิ่งที่คุณพ่อและตัวเองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำรูปคุณพ่อมาเล่าให้เพื่อนๆ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพในหลวงรัชกาลที่๙ของฉันและวาดภาพคุณพ่อของฉัน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ออกแบบบัตรอวยพรให้กับคุณพ่อและตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งการ์ดอวยพรให้คุณพ่อของฉันด้วยวัสดุต่างๆ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานออกแบบบัตรอวยพรให้กับคุณพ่อและตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆของเด็กๆ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งการ์ดอวยพรให้คุณพ่อของฉันด้วยวัสดุต่างๆ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานออกแบบบัตรอวยพรให้กับคุณพ่อและตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆของเด็กๆ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เขียนคำอวยพรให้คุณพ่อด้วยตนเอง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กติดดวงตราไปรษณีย์ก่อนนำไปส่ง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำใส่ซองและติดแสตมป์ด้วยตนเอง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆจ่าหน้าซองส่งบัตรอวยพรให้คุณพ่อ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำส่งให้กับบุรุษไปรษณีย์ด้วยตนเอง
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำบัตรอวยพรไปส่งให้คุณพ่อ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีไม้ รัน: คุณพ่อกำลังคุยโทรศัพท์กับรัน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีไม้ กานต์: พ่อพาหนูดูดอกไม้พุทธรักษาที่สวน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีไม้ ณโม: ณโมกับคุณตาไปเที่ยวที่เซเว่นไปซื้อขนม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีไม้ สิงห์: คุณพ่อไปซื้อของเล่นให้สิงห์

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉัน ของ เพียงรุ้ง ปริน ไพตั้น และข้าวหอม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉัน ไนซ์ พน ปาล์มมี่ และเกล

BACK TO TOP