อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองใช้พลังของตนเองเคลื่อนย้ายสิ่งของเช่น หิ้ว ผลัก เข็น ยก เปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของแต่ละชนิด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กเลือกออกแรงในการทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ด้วยวิธีต่างๆกัน เช่น ยก ลาก ผลัก เป็นต้น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองใช้พลังของตนเองเคลื่อนย้ายสิ่งของเช่นเข็น ลาก ยก เป็นต้น เปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของแต่ละชนิด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆใช้พลังงานในร่างกายของตัวเองออกแรงกระโดดตีลูกโป่งที่อยู่ในระดับต่างๆ

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองใช้พลังของตนเองเคลื่อนย้ายสิ่งของเปลี่ยนวิธีเข็น หาม และยก เปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของ แต่ละชนิด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กทดลองยกน้ำหนักของเพื่อน เพื่อเรียนรู้แรงของตนเองที่รับน้ำหนักได้
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จับคู่เล่นการออกแรงดึง แรงดัน และแรงผลัก บอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆออกแรงผลักและดันเพื่อเปรียบเทียบแรงกับเพื่อน

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นข้อมูลในหนังสือพจนานุกรมเกี่ยวกับความหมายของลม
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กออกมาเล่าเกี่ยวกับลม ลมคืออะไรในความคิดของเด็กๆ
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองปากระดาษที่เปลี่ยนรูปร่างและวัดระยะใกล้ ไกล
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำจรวด เครื่องบินมาทดลองเล่นกับลม สังเกตแรงลมมาทิศทาง

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นหมุนลูกข่างนับจำนวนเวลาที่หมุนและเปรียบเทียบเวลาตามรูปร่างของลูกข่าง
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองการใช้แรงในการหมุนลูกข่าง
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองพลังงานลมโดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามใจชอบรวมถึงวิธีการที่ใช้ทดลอง
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้แรงลมของตนในการเป่าสิ่งของต่างๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองพลังงานลมโดยใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างและสังเกตทิศทางสิ่งของที่ถูกพัด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้อุปกรณ์ทำให้เกิดลม เช่น พัด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองวิ่งกังหันลม สังเกตทิศทางของลม
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นำกังหัน ว่าวมาทดลองเล่นกับลมและได้สังเกตทิศทางของลมเมื่อออกวิ่ง

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นว่าวสังเกตขณะวิ่ง ว่าลักษณะของว่าวเป็นอย่างไร
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นำกังหัน ว่าวมาทดลองเล่นกับลมและได้สังเกตทิศทางของลมเมื่อเด็กยืนอยู่กับที่
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นร่มชูชีพสังเกตขณะวิ่ง ว่าลักษณะของร่มชูชีพเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากว่าว
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมกันสืบค้นความหมายของลมจากคอมพิวเตอร์

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองพลังงานลมโดยเปิดพัดลมตามระดับหมายเลข
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กนำกังหันลมมาทดลองกับแรงลมของพัดลมโดยการยืนให้ห่างจากพัดลมเป็นระยะๆสังเกตแรงลมที่พัดทำให้กังหันหมุนต่างกันอย่างไร
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ปัถย์เล่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำจากหนังสือที่นำมาจากบ้าน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ออกมาเล่าแสดงความคิดเห็นเรื่องน้ำ ว่ารู้อะไรเกี่ยวกับน้ำและพลังน้ำแล้วบ้าง

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สืบค้นเกี่ยวกับความหมายของน้ำและพลังงานของน้ำจากพจนานุกรม สารานุกรม
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันสืบค้นประโยชน์และโทษของพลังงานน้ำ จากหนังสือ
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ฝึกสมาธิโดยใช้ขวดน้ำวางบนมือแล้วเดินนับจำนวนจนกว่าขวดจะหล่นลงจากมือ
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำขวดที่เจาะรูระดับต่างๆกันนำมาทดลองเรื่องแรงดันน้ำที่ออกจากรู ใกล้หรือไกล

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนกลุ่มออกมาทดลองและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าน้ำไม่สามารถทำละลายกับทรายได้ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นตามสิ่งที่ ตนเองทดลอง
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองตวงน้ำใส่ภาชนะต่างๆ สังเกตน้ำในภาชนะเพื่อเรียนรู้น้ำเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่ใส่
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นการจัดเรียงลำดับขวดน้ำ จัดหมวดหมู่ นับจำนวนเลขคู่เลขคี่และเปรียบเทียบปริมาณขนาดบรรจุของแต่ละขวด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมทดลองพลังงานน้ำทำให้กังหันหมุน โดยเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่เทลงไปแต่ละครั้ง

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นการตวงน้ำโดยใช้เลือกอุปกรณ์ในการตวงตามใจชอบ เช่น กรวย แก้วพลาสติก และเปรียบเทียบขนาดขวดที่บรรจุน้ำ นำน้ำที่เล่นเสร็จแล้วไปรดต้นไม้ภายในโรงเรียน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองตักน้ำใส่ลงในท่อ สังเกตการไหลของน้ำ
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจมิเตอร์ที่ใช้วัดการใช้น้ำของโรงเรียนสังเกตตัวเลขที่อยู่ข้างในและมีเข็มชี้วัดเรียกได้ว่ามาตรวัด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พาเด็กๆไปสำรวจ ท่อน้ำ มิเตอร์น้ำ

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจท่อระบายน้ำเป็นน้ำที่ใช้แล้วไหลผ่านท่อที่มีฝาปิดเป็นช่องๆทำให้ได้รับกลิ่นของน้ำที่เสียแล้วซึ่งเด็กๆได้รู้ว่าเป็นน้ำที่สกปรก
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจท่อระบายน้ำว่าน้ำที่เด็กๆใช้ เมื่อใช้แล้ว เส้นทางการเดินทางของน้ำไปไหน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจการเดินทางของน้ำประปาภายในโรงเรียน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจบ่อเก็บน้ำประปาของโรงเรียน

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองแรงดันของน้ำโดยใช้สายยางฉีดและปิดปากสายยางเวลาฉีดน้ำไปสังเกตน้ำที่พุ่งออกไป
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กบางคนขอทดลองใช้สายยางที่ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ สังเกตการไหลของน้ำ
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจการเดินทางของไฟฟ้าที่เข้ามาในโรงเรียนและสังเกตหม้อแปลงที่กำลังทำงานจะทำให้มองเห็นตัวเลข
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจ เสาไฟ สายไฟที่ส่งกระแสไฟฟ้ามาให้เด็กๆได้ใช้ในโรงเรียน

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองเล่นไฟฟ้าสถิตด้วยลูกโป่ง ไม้บรรทัด ท่อพีวีซี โดยใช้ผ้าถูท่อพีวีซีและใช้ลูกโป่งถูผมตนเองจ่อกับเศษกระดาษสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองใช้วัสดุเช่น ลูกโป่ง หลอด กระดาษทิชชู ผ้า มาร่วมทดลองด้วยวิธีต่างๆกันอย่างสนุกสนาน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มใช้ลูกโป่งโดยผลัดกันถูสังเกตว่า ลูกโป่งของใครจะติดกระดาษมากกว่ากัน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มะลิทดลองไฟฟ้าสถิต โดยนำลูกโป่งถูกับเส้นผม ของเอวา สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจโคมไฟและไฟฉายทดลองเปิด ปิด และเปรียบเทียบการทำงานของแต่ละประเภท
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้สำรวจ สัมผัส อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนเปิด สวิตช์และหลังจากเปิดสวิตช์ไฟและบอกความรู้สึก
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นแม่เหล็กสังเกตการดึงดูด ถ้าขั้วเหมือนกัน จะผลักกัน แต่ถ้าขั้วต่างกันจะดูดกัน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติใช้พลังงานไฟฟ้าจากเตาปิ้งขนมปัง กาน้ำร้อน

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจลูกโลกไฟฟ้าสังเกตสัญลักษณ์ชื่อประเทศต่างบนลูกโลกและทดลองวางมือลงบนลูกโลก บอกความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองใช้ไดร์เป่าผมทำผมให้เพื่อนๆ สังเกตแรงลมที่เป่าออกมา
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นต่อวงจรไฟฟ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ว่าเมื่อต่อครบวงจรแล้วเรียกว่าไฟฟ้าวงจรปิด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้เรียนรู้ สังเกตสิ่งของ วัสดุชนิดใดที่นำมาทดลองนำไฟฟ้า-ไม่นำไฟฟ้าบ้าง

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เตารีดไว้รีดผ้า และใช้ไมโครโฟนพูดและร้องเพลง เป็นต้น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใช้แบตเตอรี่ใส่ในไฟฉาย ทดลองเปิด ปิด สังเกตการใส่ให้ตรงขั้ว มีขั้วบวก ขั้วลบ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ได้ลองผิด ลองถูก
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองทำการถนอมอาหารโดยใช้เนื้อหมู เนื้อไก่มาคลุกกับเกลือแล้วเลือกใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับ เช่นถุงมือ ตะเกียบ และช้อนกับส้อม เป็นต้น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้การถนอมอาหารด้วยการตากแดด เด็กๆได้ปอกกล้วย นำกล้วยไปวางเรียงในตะแกรง นับจำนวนก่อนนำไปตากแดด

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นำกล้วยไปตากในที่มีแสงแดด เรียนรู้ในเรื่องของการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และเนื้อหมูไปตากแดด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองการแช่น้ำแข็งในสถานที่ที่ต่างกัน เช่น ในร่ม และกลางแจ้งทิ้งไว้สักครู่แล้วกลับมาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสก้อนน้ำแข็งก่อนนำไปทดลองวางกลางแดดและในร่ม แล้วคอยสังเกตผลการทดลอง

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองซักผ้าในกะละมังเล็กโดยใช้น้ำที่ไหลมาทางสายยางและสังเกตลักษณะของผ้าแต่ละชะนิด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นำผ้าชนิดเดียวกันและต่างชนิดกัน นำไปซักก่อนที่จะนำไปตาก
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้การถนอมอาหารด้วยการตากแดด เด็กได้หั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมเครื่องปรุงรส ทำเป็นหมูแดดเดียวและนำไปตากแดด
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 และได้ทดลองนำหมูแดดเดียวมาทอดและสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อหมูเมื่อถูกความร้อน

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมสังเกตเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อดูว่าอากาศในช่วงวันเป็นอย่างไร มีกี่องศาโดยอ่านค่าของตัวเลขตามระดับสัญลักษณ์สี ที่มองเห็น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองนำขวดสเปรย์ฉีดน้ำให้เป็นฝอย โดยหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ สังเกตการเกิดรุ้งกินน้ำ
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจโคมไฟที่ใช้แสงจากดวงอาทิตย์ โดยมีแผงโซล่าเซลล์ในการรับความร้อนจากดวงอาทิตย์เปรียบเทียบความสว่างของแต่ละอัน
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทดลองเปิดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์และไม่ติด

หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หลังจากนั้นได้นำผ้าไปตากที่ราวตากผ้า โดยก่อนตากได้หาพื้นที่ในการตากผ้าแต่ละผืนและมีตัวหนีบเพื่อกันไม่ให้ผ้าปลิวหรือตกหล่นลงพื้น
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ช่วยกันนำผ้าที่ซักไปตากที่กลางแดด เด็กๆคอยไปสังเกตเป็นระยะๆ
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สำรวจเครื่องยนต์ของรถตู้ภายในโรงเรียนที่ใช้พลังงานน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้รู้ว่ารถตู้ก็สามารถเลือกใช้พลังงานอย่างประหยัดได้
หน่วย “พลังงาน” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้รถยนต์ใช้พลังงานน้ำมันและมีเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ติด

BACK TO TOP